İPTAL ve İADE SÖZLEŞMESİ

İADE KOŞULLARI:

  1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ile yükümlüdür.
  2. ALICI, satın aldığı hizmetin gösterdiği adresteki kuruluşa sağlandığı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI: TORA PETROL ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK VE ELEKTRİK SAN. TİC. A.Ş
ADRES:  15 TEMMUZ MAHALLESİ GÜLBAHAR CAD. GÜROL SOK. NO:5 GÜNEŞLİ İSTANBUL
EPOSTA: hss@tora.com.tr
TEL: 02126563010
FAKS:02126563005

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET ZAMANINDA SAĞLANAMAZ İSE:

  1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmeti süresinde sağlayamaz ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 4-6 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

  1. Alıcı, Hizmet sunumuna ilişkin işbu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren Yedi (7) gün içerisinde Cayma Hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
  2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
  3. Cayma hakkının kullanılması için 7 (yedi) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması gerekir.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

  1. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen hizmetin faturası, (İade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır ve iade formu ile birlikte ALICI, SATICIYA teslim etmek zorundadır. )

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

  1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

  1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme imkânından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

YÜRÜRLÜK

  1. ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

ALICI                                                                                                                          SATICI