KVKK Politikamız

TORA PETROL ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

SANAYİ TİCARET A.Ş.

TORA PETROL TİCARİ FAALİYETLERİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Veri Sorumlusu Kimliği
Tora Petrol Ürünleri Mühendisliği Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş.
Genel Müdürlük
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. 1468. Sok. No:5 Güneşli Bağcılar İstanbul / Türkiye
Email: info@torapetrol.com

SÜREÇ 1: GENEL TİCARİ FAALİYETLER

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Tora petrol ürün ve hizmetlerinden istifade eden tüzel kişi müşterilerimizin çalışanlarının ve temsilcilerinin, bu ürünlerin arzı sürecinde bize destek olan gerçek kişilerin, tüzel kişi çalışanlarının ve temsilcilerinin kişisel verileri:

• İş sağlığı /güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Ürün kontrol/iyileştirme süreçlerinin yürütülmesi,
• Ürün ve hizmetlerimizin reklamının yapılması,
• Taraf olduğumuz ticari sözleşmelerin yürütülmesi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
• Talep/şikayetlerin takibi,
• Ürün ve hizmetlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla sınırlı olarak kayıt altına alınmakta ve kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yukarıda konu edilen ilgili kişilerin iletişim bilgileri Bölge Servislerine aktarılır. İş sağlığı/güvenliği süreçlerini teminen müşteri listeleri enerji şirketlerine aktarılmaktadır ve bu listelerde ilgili kişilere ilişkin iletişim, kartvizit bilgileri yer almaktadır. Özel günlerde ilgili kişilere hediye gönderebiliriz ve bu nedenle iletişim bilgileri kargo şirketine bildirilebilir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
İlgili kişilerin kişisel verileri kağıt ve dijital formlar, çevrim içi platformlar, kurumsal yazılımlar, e-posta, mesajlaşma uygulamaları, telefon görüşmeleri, kamera kayıt cihazı ile toplanmaktadır.

Hukuki Sebep İşleme Amacı
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Ürün kontrol/iyileştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Taraf olduğumuz ticari sözleşmelerin yürütülmesi,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Talep/şikayetlerin takibi
Açık rıza alınması
 • Ürün ve hizmetlerimizin reklamının yapılması,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Sunucuları yurtdışında bulunan kurumsal e-posta hesaplarımızın kullanılması

SÜREÇ 2: MEMNUNİYET ANKETLERİ

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Tora Petrol servislerinden yararlandığınızda ve ilgili iş emri kapandığında memnuniyet anketi gerçekleştirmek ve anket çıktılarıyla iş süreçlerimizi iyileştirmek amacıyla muhatap olduğumuz firma yetkilileriyle iletişime geçeriz. Bu anketlerde ad-soyadınız, iletişim bilgileriniz ve Tora Petrol servisleriyle ilgili değerlendirmeleriniz yer alır.

Kişisel Verilerin Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Anket kayıtları üçüncü taraflara aktarılmaz ve Tora Petrol iç işleyişinde de erişim yetkileri kısıtlıdır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Memnuniyet anketlerinde yer alan kişisel veriler çağrı merkezi vasıtasıyla ses kaydı alınarak, çevrim içi ortamlar üzerinden anket işletilerek ve toplanan çıktıların listelenmesi suretiyle işlenir. Anket sürecinde dayandığımız hukuki sebep “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıdır. Bununla birlikte memnuniyet anketine katılım zorunlu değildir ve ankete katılmak istemezseniz bu talebiniz dikkate alınacaktır.

SÜREÇ 3: TORAŞARJ İSTASYON AĞI

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

TORAŞARJ İstasyon Ağından yararlanmak isteyen kişilerle bir sözleşme akdedilmekte ve bu sözleşmenin ifası amacıyla veriler işlenmektedir. Mobil uygulama üzerinden işlem gerçekleştireceğiniz zaman üye müşteri olmayı tercih edebileceğiniz gibi herhangi bir üyelik işlemi gerçekleştirmeden de TORAŞARJ İstasyon ağından yararlanabilirsiniz. Üye müşterilerle ilgili detaylar TORAŞARJ İstasyon Ağı Sadakat Sözleşmesinde yer almaktadır.
Üye müşterilerimize kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebiliriz. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilirler. Üye olduktan sonra ise uygulamanın hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendilerine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle reklam iletisi almak istemedikleri bildirimi yapabilirler.

TORAŞARJ İstasyonlarının, mobil Uygulama ve sair altyapılarımızın güvenliği amacıyla işlem güvenliği kayıtları tutulur.

Kişisel Verilerin Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Ödemelerin alınması için kredi kartı bilgileriniz birlikte çalıştığımız bankalar ve aracı ödeme kuruluşları tarafından işlenecektir. Bu bilgilere herhangi bir erişimimiz olmadığını bildiririz. Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz ise para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile Şirketimiz tarafından saklanıp sonrasında imha edilmektedir. Kişisel verileriniz başka kişilere aktarılmayacaktır.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz mobil uygulama ve web ara yüzü üzerinden toplanacaktır. Verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki sebepler şu şekildedir:

Hukuki Sebep İşleme Amacı
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Ürün kontrol/iyileştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Talep/şikayetlerin takibi,
Açık rıza alınması
 • Ürün ve hizmetlerimizin reklamının yapılması.

İlgili Kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Diğer Hakları
İlgili kişiler, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarını yukarıda yazılı adrese yasal usule uygun olarak başvurmak suretiyle işletebilirler.

ÇALIŞAN ADAYLIK SÜREÇLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA ve MAHREMİYETİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Veri Sorumlusu Kimliği
Tora Petrol Ürünleri Mühendisliği Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş.
Genel Müdürlük
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. 1468. Sok. No:5 Güneşli Bağcılar İstanbul / Türkiye
Email: info@torapetrol.com

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Çalışan adaylarının ve aday yakınlarının kişisel verileri seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kayıt altına alınmakta ve kullanılmaktadır. Çalışan adayları, yakınlarına (aile üyeleri, acil durumda aranacak kişiler, referanslar) dair bilgileri tarafımıza iletmeden önce bu kişileri bilgilendirmekle yükümlüdürler; aksi durumda ilgili kişilere karşı yasal sorumluluk kabul etmeyeceğimizi bildiririz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Çalışan adaylarının kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çalışan adaylarının kişisel verileri, kariyer.net üzerinden başvuruda bulunmaları ve öndeğerlendirme sürecinin olumlu olması durumunda veri sorumlusunca işletilen iş başvuru formlarının aday tarafından doldurulması suretiyle toplanmaktadır.
Aday verileri bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri dahilinde işlenmektedir. Çalışan adayları ayrıca açık rızaları doğrultusunda engel durumları, sigara kullanım alışkanlıkları ve türevindeki özel nitelikli kişisel verilerini iletebilirler; ancak bu verileri ibraza zorlanmazlar.

İlgili Kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Diğer Hakları

Çalışan adayları, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarını veri sorumlusuna yasal usule uygun olarak başvurmak suretiyle işletebilirler.

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Veri Sorumlusu Kimliği
Tora Petrol Ürünleri Mühendisliği Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş.
Genel Müdürlük
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. 1468. Sok. No:5 Güneşli Bağcılar İstanbul / Türkiye
Email: info@torapetrol.com

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Fiziksel mekân güvenliğinin ve operasyonel güvenliğin sağlanması amaçlarıyla yerleşkelerimizde kamera kayıt sistemleri yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kamera kayıtlarının açıklanmaması ve aktarılmaması önceliğimizdir, yasal istisnalar saklıdır, yaşanan adli olayların araştırılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında yetkili Kamu makamlarına yardım sunulması amacıyla Resmi talep halinde bu kayıtların bir örneği talepte bulunan Kamu makamıyla paylaşılır.

İlgili Kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Diğer Hakları

İlgili kişiler, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarını yukarıda yazılı adrese yasal usule uygun olarak başvurmak suretiyle işletebilirler.