seperatör yağ yakıt ayırıcı

Seperatör Yağ Yakıt Ayırıcı

EN 858 uyarınca, akaryakıt istasyon sahasında yer alan ızgaralar vasıtası ile toplanan pis su, yağmur ve çevre suları, seperatör yağ yakıt ayırıcı, yakalayıcılar ve interseptörlerden geçirilerek, akaryakıt, petrol ve madeni yağların atık sudan ayrışmasını ve bu sayede kanalizasyon sistemlerinin uygun şekilde deşarj olmasını sağlar. Deşarj değeri olarak hafif sıvılar (yağ ve petrol gibi) için 0,85 ile 0,95 g/cm³ ‘dür.

Yağ ayırıcı ve yakıt seperatörleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.