Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı Ünitesi

2 Nisan 2015 tarihli Atık Yönetimi Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle işletmelerde oluşan evsel, tehlikeli, elektronik, vb atıkların tamamı tek bir düzenleme ile kontrol altına alınmıştır. Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 9. maddesinin C bendinde “Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin almakla yükümlüdür” ibaresi yer almaktadır. Aylık 1000 kg’dan fazla atık üreten işletmeler İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni almak zorundadır. Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı Ünitesi hakkında detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Aylık 1000 kg’dan az atık üreten işletmelerde, atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin almaksızın tehlikeli atıklarını kendi sahasında en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Tehlikeli atık geçici depolama alanı ünitesi ile güvenli atık depolama yapmak işletmeler için çok kolaydır.

Bu kapsamda atık üreticileri, içinde bulundukları yılı da içerecek şekilde, 3 yıllık işletme süresini kapsayacak bir Atık Yönetim Planı hazırlamakla yükümlüdür. Atık yönetim planındaki en önemli hususlardan bir tanesi de tehlikeli atıkların geçici depolanacağı sahadır.

Bu tehlikeli atık geçici depolama alanı ünitesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

  • Tehlikeli atık geçici depolama alanının üzeri kapalı olmalı ve dış etkenlere karşı korunaklı olmalıdır,
  • Tüm tehlikeli atıklar uygun şekilde etiketlenmelidir (depoya giriş tarihi, miktarı ve atik kodu),
  • Tehlikeli atık geçici depolama alanından sorumlu personelin belirlenmiş olması,
  • Zeminin geçirimsiz olması,
  • Sızma veya dökülmelere karşı emici maddelerin bulundurulması,
  • Sızma ve dökülme durumunda atıkları toplayacak bir drenaj kanalının/havuzlama hacminin bulunması,
  • Yangın gibi her türlü acil duruma karşı güvenlik tedbirlerinin alınmış olması,
  • Dışarıdan içeriye izinsiz olarak girişe izin vermeyecek yapıda olması gerekmektedir,
  • Ambalaj atıkları ve evsel atıklar için kullanılan alanda yağmur, rüzgar  gibi etkenlerle atıkların etrafa dağılmasına karşı önlem alınmalıdır.

TORA, Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı Ünitesi, yönetmelik ve düzenlemelerin gereksinimlerini sağlayan mobil bir çözümdür. Hem inşaat maliyetlerini ortadan kaldırır, hem de montaj esnasında olağan işletme koşullarını bölmez.

Tüm işletme koşulları için özel boyutlandırma yapılmaktadır.