Akustik sızdırmazlık tank testi

Akustik Sızdırmazlık Tank Testi

 • TS EN ISO/IEC 17020 belgeli akustik sızdırmazlık tank testi sayesinde, tüm yeraltı akaryakıt tanklarınızın kaçak tespiti ve sızdırmazlık testi yapılır.
 • Testin tüm aşamaları kayıt altına alınır, bilgisayar sisteminden otomatik rapor oluşturulur. Raporlar TS EN ISO/IEC 17020 belgeli düzenlenir.
 • Kullanılan vakum akustik tank testi sonucunda TS 12820 T5’nin istediği sızdırmazlık testi yapılır.
 • Kullanılan yöntem yer altı akaryakıt tanklarında sızıntı tespiti/muayenesi için uygun ve en az 0,38 L/h’lik akaryakıt sızıntısını tespit etmektedir.

TORA VE MÜŞTERİ HAK, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TORA’nın Yükümlülükleri

 1. TORA işin devamı süresince kanun ve mevzuat mucibince alınması gerekli her türlü emniyet tedbir malzemesini temin edecek ve kullanacaktır.
 2. Muayene faaliyetleri sonucu elde ettiği herhangi bir ticari ve/veya teknolojik bilgiyi gizlilik ilkesi nedeniyle hangi koşul altında olursa olsun Müşterimizin yazılı onayı olmadan 3. şahıs ve kurum ve kuruluşlara vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin kanun gereği üçüncü tarafa açılması durumunda, müşteri, sağlanan bu bilgiler hakkında kanunda izin verilen şekilde bilgilendirilir.

TORA’nın Hak ve Yetkileri

 1. TORA yayınladığı raporlarda gerek gördüğünde raporu geri çekme ve yeni bir rapor yayınlama ve raporları iptal etme yetkisine sahiptir. Her iki durumda da müşteri e-mail ve sözlü olarak bilgilendirilir.
 2. İptal edilen raporlar web sitesinde duyurulur.

Müşterinin Yükümlülükleri

 1. Müşteri, muayene edilecek alanlar ile ilgili kesin ve doğru bilgiyi vermekle yükümlüdür.
 2. Müşteri, teklif formunu onaylaması ile TORA’nın resmi web sitesinde yayınlanan “TORA ve Müşteri Yetki ve Yükümlülükleri” şartları kabul etmiş sayılır.
 3. Müşteri, talep edilen muayeneye göre TORA’nın resmi web sitesinde yayınlanan “Muayene Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar” bölümündeki ilgili hazırlıkları yapmakla yükümlüdür. Hazırlıklar yapılmadığı takdirde muayene yapılmayacağını ve doğan masrafları ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.
 4. Müşteri, kendisine verilen raporların orijinallerini istenildiğinde TORA’ya geri vermekle yükümlüdür.
 5. Müşteri, geri çekilen veya iptal edilen raporların varsa kopyalarını imha etmeli ve hiçbir şekilde kullanmamalıdır.

Müşterinin Hak ve Yetkileri

 1. Müşteri, yapılan muayene ile ilgili her türlü veri ve dokümanı talep etme hakkına sahiptir.
 2. Müşteri, yapılan muayene ile ilgili Şikayet ve İtiraz Prosedürü kapsamında talepte bulunabilir.
 3. Müşteri, geri çekilen ve yeni yayınlanan raporlar ve iptal edilen raporlar hakkında bilgilendirme hakkına sahiptir. İptal edilen raporlarda Müşterinin bir kusuru olmadığı durumlarda ödenen ücreti geri isteme hakkına sahiptir.
 4. Müşteri, yapılan muayene ile ilgili yapması gereken ön hazırlıklar ile ilgili her zaman bilgi talep etme hakkına sahiptir.
 5. Müşteri, yapılan muayene faaliyetlerine ait bilgilerin kanun gereği üçüncü tarafa açılması durumunda, sağlanan bu bilgiler hakkında kanunda izin verilen şekilde bilgilendirilme hakkına sahiptir.

MUAYENE ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLAR

Müşteri, Tank Akustik Sızdırmazlık Testi öncesi aşağıdaki hazırlıkları yapmak yükümlüdür.

 1. Tank sahasının üzeri açık olmalıdır. Menhol kapakları açılabilir durumda olmalıdır.
 2. Menhol içerisinde çalışmayı engelleyecek balçık, su, yakıt, vb. olmamalıdır.
 3. Muayene edilen tank ve bağlı olduğu manifoltlu tanklar ve hatların yakıt satışının durdurulması gereklidir.
 4. Gerektiğinde otomasyon probu durdurulmalıdır.
 5. Muayene sırasında elektrikli ekipmanların durdurulması için elektrik panosuna erişim olmalıdır.

ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR

Şikâyet ve itirazlarınızı aşağıdaki belirtilen kanallardan bize iletebilirsiniz. Çağrı Merkezi numarasını web sitesi ana sayfasında bulabilirsiniz. Aşağıdaki iş akış şemasına göre işleme alınacaktır.

Aşağıda isimleri yazılan raporlar iptal edilmiştir.

W00067605-H3420
W00064179-H3420
W00065260-H3420
W00065316-H3420
W00065866-H3420
W00066849-H3417