07.02.2018 İstanbul

Akaryakıt Dalgıç Pompasında Emniyet İçin ATEX

Akaryakıt istasyonunda oluşabilecek patlamalar can kaybına, ciddi yaralanmalara ve önemli hasarlara neden olabilir! ATEX sertifikasına sahip ekipmanlar sayesinde bu gibi durumlar önlenebilir. 

2006/42/AT Makine emniyet yönetmeliği ve TS EN 15268 “Akaryakıt dolum istasyonları-Dalgıç pompaların yapımı için güvenlik özellikleri” standardına göre tanklarda kullanılan her tür akaryakıt dalgıç pompalarının toplanmış şekilde ATEX sertifikasına sahip olmalıdır.

Akaryakıt_Dalgıç_Pompa_Tora_Petrol_ATEX_sertifikalı

Burada dikkat edilmesi gereken üretici fabrikanın vermiş olduğu ATEX sertifikası yeterli olmadığıdır. Akaryakıt dalgıç pompaların boyları akaryakıt istasyonuna göre hazırlanıyorsa mutlaka tank ölçülerine göre ünitelerin toplanmış hali de ATEX kapsamı içinde olması gerekir.

Tora, kendi atölyesinde akaryakıt dalgıç pompalarını toplamakta ve belirli testlerden geçtikten sonra akaryakıt dalgıç pompalarına ATEX etiketi basarak akaryakıt istasyonlarına göndermektedir. Uzun süredir distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz Gilbarco – Red Jacket akaryakıt dalgıç pompalarına 2010 yılından itibaren ATEX etiketi basarak kendi depomuzdan sevkini gerçekleştirmekteyiz.

Gilbarco fabrikasından manifolt ve akaryakıt pompa grubu olarak toplanmamış şekilde gelen Red Jacket akaryakıt dalgıç pompa ekipmanları müşteriden gelen talep üzerine akaryakıt tank çap bilgileri, akaryakıt menhol ölçüleri ve ürün bilgisi öğrenildikten sonra akaryakıt dalgıç pompa toplama formuna işlenip montaj işlemlerine başlanmaktadır.

Toplama formuna işlenen bilgiler ışığında 2” yakıt borusu ve ½” elektrik borusu ölçüleri bulunur. Red Jacket akaryakıt dalgıç pompalarda bütün dişli kısımlar NPT diş sistemine göre tasarımlanmıştır. Yakıt ve elektrik borusuna NPT diş açma işlemleri yapılmaktadır. Akabinde dişler NPTF mastarla kontrol edilir.

 Yakıt ve elektrik borularını dalgıç manifolt ve motoruna birleştirme montajlarında sızdırmaz conta sürülerek ve tork anahtarı kullanılarak birleştirme gerçekleştirilir.  Atölye ortamı dışında hiçbir yerde toplama işlemi yapılmamalıdır. Hassas ölçümler yaptığımız atölye ortamında yapılan Tora akaryakıt dalgıç pompa montajı sayesinde bugüne kadar ATEX etiketi basılarak imalatı yapılan 6.500 adet akaryakıt dalgıç pompada herhangi bir sızdırma ve parlama patlama olayı yaşanmamıştır.

Tüm ölçümler ve diş açma işlemlerinden sonra akaryakıt dalgıç pompa toplama işlemi tamamlanır. Atölyede toplama süreci bittiğinde Gilbarco – Red Jacket talimatlarına uygun testler yapılır ve test verileri on-line olarak Gilbarco merkezine gönderilir.

Yapılan saha araştırmaları ve genel bakım kontrolleri sonucunda, kullanımda olan akaryakıt dalgıç pompaların sadece %20 oranında uygun ATEX etiketine sahip olduğu tespit edilebilmektedir. Patlayıcı atmosferli ortamlarda kesinlikle ATEX’li ürünlerin kullanılması gerekmesine rağmen saha kontrolleri sonucunda  %80 oranında sahada ATEX’siz ürün olduğu anlaşılmaktadır.

Tora, 2010 yılından beri Türkiye’de kendi atölyesinde topladığı dalgıç pompalara Gilbarco – Red Jacket kontrolü ve onayı ile yönetmelik ve TSE’nin istediği ATEX etiketini basabilme yetkisine sahip tek firmadır.