17.07.2018 İstanbul

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ACİL DURUM TATBİKATLARININ ÖNEMİ

Tehlikeli maddelerin depolandığı ve elleçlendiği akaryakıt istasyonları, bir çok endüstriyel tesisten farklı olarak 7/24 çalışan ve kamuya açık işletmelerdir. Yaşanacak bir kaza sonucunda ortaya çıkan acil durumların yönetimi diğer tesislere göre çok daha önemli hale gelmektedir. Özellikle yanıcı ve parlayıcı bir sıvı olan akaryakıtın bakım, onarım ya da işletilmesi sırasında dökülmesi veya fışkırması sonucu ortaya çıkan acil durumların yönetimi çok önem arz etmektedir.

Acil durum planlamalarının doğruluğu ve etkinliği yapılan tatbikatlar ile ölçülmektedir. Bu tatbikatların yönetimi gerçek acil durumlarda ortaya çıkacak performansı en iyi şekilde gösteren çalışmalardır. Her firmada olduğu gibi tüm personelimize teorik ve pratik yangın ve ilkyardım eğitimleri yapılmaktadır. Ancak yıllar içinde yapılan gözlemler ve sahada yaşanan acil durumlar bu faaliyetlerin tek başına yeterli olmadığını göstermiştir.

Tatbikatların gerçeğe en yakın şekilde birebir canlandırılarak çalışanların beyinlerinde yaşanmış bir anı olarak tekrar edilmesi ile pekiştirilmesi gerektiği görülmüştür. Tatbikat anında yapılması gerekenleri bir kurallar dizisinden çok bir alışkanlık haline getirilmesi amaçlanmalıdır.

Bu nedenler ötürü, sene başında, sahada basınçlı akaryakıt sistemleri ile çalışan personelin tank sahasında ya da dispenser pompada olabilecek ciddi yakıt fışkırmalarına karşı tatbikat yapmaları yönünde bir çalışma başlatılmıştır. İlk defa yapılan bu çalışmada tek tek tüm personelin sahada uygun bir istasyonda yakıt fışkırması tatbikatı yaparak olay anının yaşaması sağlanmıştır. Her bir tatbikat kameraya çekilmiştir. Böylece tek tek her personelin farklı zamanlarda farklı istasyonlarda tatbikata katıldığı kontrol edilmektedir. 2018 yılı sonuna kadar tüm personelin bu tatbikatlara katılması amaçlanmıştır.

Bu tatbikatlarda senaryo gereği önce tank sahasında çalışma yapılırken basınçlı sistemlerde yakıt fışkırması ile tatbikat başlıyor. Personellerin iş bölümü yaparak öncelikle acil stop durdurma butonuna basarak istasyon elektriğini kesmesi, dökülen yakıtın üzerine VRS uygulanması, yangın tüplerinin kullanına hazır hale getirilmesi, döküntünün akış yönüne doğru absorban bezler yerleştirilmesi, olası ateş kaynaklarının kontrol edilmesi ve uzaklaştırılması, gerektiğinde yaya ve araç trafiğinin duba ve barieyleri ile kesilmesi gibi konuları canlandırmaları sağlanır. Bu sayede sahada bir kere bile olsa yaşanan görüntüler çalışanların hafızasına girer. Aynı tatbikat birkez de dispenserda çalışırken bir yakıt fışkırması yaşanması şeklinde tekrar edilir.

Özellikle ciddi yakıt fışkırmaların da saniyelerin önemi vardır. Yayılan yakıt miktarının kaynağında durdurulması, dökülen yakıtın dar bir alana hapsedilerek buharlaşma yüzey alanının azaltılması ve kamuya açık bir yerde özellikle kalabalık istasyonlarda ateş kaynaklarının izole edilmesi çok önem arz etmektedir. Çünkü olası bir tutuşmada yaşanacak kazanın boyutu bir istasyonda yaşanabilecek en büyük kazaya neden olabilir.

Tüm bu nedenlerden ötürü, bu sene sonuna kadar tüm personelin bu tatbikata katılması sonrası yapılan değerlendirmeler ile bu tatbikatların her yıl tekrarlanması yönünden bir karar almayı düşünüyoruz. Tüm kamera görüntülerinin birleştirilerek bir eğitim videosu haline getirilmesi ile henüz sektöre yeni girmiş ve tatbikat yapamamış personeller için de ilgi çekici bir eğitim materyali olarak kullanılması planlanmaktadır.