19.11.2019 İstanbul

Döküntü Setleri(Spill Kit)

Döküntü setleri,  kimyasalların olası alıcı ortamlara yani  toprak, yüzeyaltı veya yüzey sularına erişimini önlemek için farklı boyutlarda emici malzemelerden (emici ped, toz absorban, emici sosis vb.) oluşurlar. Kimyasal maddelerin depolandığı, tehlikeli sıvı atıkların bulunuğu vb. kimyasalların dökülme, sızma ve yayılma riski olan tüm noktalarda bulunması önerilir.  Amacı, döküntüyü hacmi kadarıyla hapsedip kimyasalın toprağa, drenaj kanalına, yüzey ve yüzey altı suyuna, kısacası alıcı ortamlara ulaşmasını engellemektir. Farklı kimyasal türleri için farklı emiciler ve absorbanlar kullanılması gerekir. Örneğin; yağ bazlı (benzin, bitkisel yağ, vb.)  kimyasalların temizlenmesinde emici pedler su bazlı kimyasallarda işe yaramamaktadır. İstenmeyen hidrokarbonlar içeren kimyasallar için ise bakteri içeren toz absorbanlar daha uygun bir temizleme malzemesi olarak kabul edilmektedir.

Ticari olarak temin edilebilen çoğu dökülme kitleri nispeten küçük hacimler (yaklaşık 500 Lt) için tasarlanmıştır.  (EPA SPCC Guidence, Aralık 2013)

Türkiye Mevzuatına göre;

Her ne kadar döküntü seti tanımı bizim yönetmeliklerimizde birebir geçmese de, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği Madde 118’de “Dökülen yanıcı sıvının, atık su çukurlarına, kanallara, borulara ve boru ve tesisat kanallarına sızması önlenir.” değinilmiştir.

Aynı şekilde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2011 yılında yayınladığı Kimyasalların Güvenli Depolanması Rehberi’nde dökülmelere nasıl müdahale edilmesi gerektiği ve tehlikeli sıvıların (kimyasalların) alıcı ortamlara ulaşmasının önlenmesi ile ilgili bilgilendirmede bulunulmuştur.

EPA’ya göre;

EPA’nın SPCC Rehberinde, Döküntü Kitlerinin içinde hangi malzemeden kaçar adet olması gerektiği, ortalama bir tesiste bulunması gereken lokasyonların bir planı ve diğer gerekliliklerle ilgili detaylar verilmiştir.

SPCC Rehberine göre ortalama bir tesiste, üretim salonunda, kimyasal, hammadde ve atık depolama sahalarında, tank sahalarının çevresinde, vb. kimyasal sızıntısı olması muhtemel lokasyonlarda döküntü setinin ve kontamine emiciler için bir tehlikeli atık kutusunun olması gerektiği belirtilir. Ayrıca döküntü setlerinin lokasyonlarının belirtildiği bir planın Acil Durum Planının içinde bulunması gerektiği belirtilir.

Döküntü setlerinin aylık kontrollerle mevcut kullanımların ve eksikliklerin tespit edilmesi gerektiği belirtilir.