07.12.2017 İstanbul

Saha Denetlemelerinin Önemi

Akaryakıt saha denetlemeleri çalışan ve işveren için neden önemli?

Saha denetlemelerinin önemi, sahada çalışan personellerin ve yürütülen faaliyetin aşağıdaki kriterlere uygunluğunu tespit etmek için yapılan bir faaliyettir;

  1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum
  2. Kaliteli iş
  3. Çevreye duyarlı çalışma

Saha denetlemelerindeki önemli kriterlerden biri, tüm personellerin ve araçların belirli periyotlar içerisinde saha denetlemesine tabi tutulmasıdır. Her personel açılan iş emirlerine göre farklı işlerde denetlenmelidir. Saha denetlemelerini Kalite & SEÇ Departmanı personellerine ek olarak tüm proje müdürleri de gerçekleştirebilmektedir. Denetleyecek kişilerin aylık ve yıllık denetleme kotaları önceden belirlenebilmekte, bu sayede saha çalışmaları sürekli kontrol altında tutularak iyileştirmeler yapılabilmektedir.

Saha denetimleri sonucunda, saha ekipleri denetleme formlarını doldurmaktadır. Doldurulan bu formdaki uygunsuzluklar ekibe anlatılmakta, personellerden imza alınmakta ve puanlama yapılmaktadır. Rapor haline dönüşen formlar proje müdürlerine ve şirket yönetimine sunulur. Uygunsuzlukların giderilmesi takip edilerek sürecin tamamıyla kontrol altına tutulması sağlanır. Saha denetlemeleri esnasında tespit edilen uygunsuzluklar iyileştirilinceye dek çalışma durdurulmakta fakat iyileştirmeler saha çalışması esnasında yapılır ise çalışma devam edebilmektedir. Akaryakıt bulunan alanlarda yapılan tüm çalışmalarda akaryakıt dökülmelerinin ve damlamalarının çevreye zarar vermemesi, toprağa karışmaması için spill kit yakıt döküntü seti (emici bez, absorban malzeme) kullanımının kontrolleri de eş zamanlı yapılmaktadır.

Denetlemelerin İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygunluğunun ve yapılan işin kalitesinin kontrolünü sağlamak SEÇ kültürünce önem taşımaktadır. 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun İkinci Bölümünde de bu maddeleri bulabiliriz;

İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 – (1,b) “İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.”

Çalışanların bilgilendirilmesi MADDE 16 – (1, a) “İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir: İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.”

Kazaların önlenmesi, kalitenin arttırılması, yanlış uygulamaların önüne geçilebilmesi ve bunların daimî kalabilmesi adına tüm akaryakıt bulunan alan ve tesislerde düzenli olarak saha denetlemesi yapılması gerekmektedir.

OĞUZ TÜRKMEN
Kalite & SEÇ Sorumlusu
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı