10.07.2017 İstanbul

Tehlikeli Atık Geçici Depolama Ünitesi

Tora, Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, Atık Geçici Depolama Alanları için mobil çözümler sunuyor!

2 Nisan 2015 tarihli Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle işletmelerde oluşan evsel, tehlikeli, elektronik, vb atıkların tamamı tek bir düzenleme ile kontrol altına alınmıştır. Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 9. maddesinin C bendinde “Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin almakla yükümlüdür” ibaresi yer almaktadır. Aylık 1000 kg’dan fazla atık üreten işletmeler İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni almak zorundadır.

Aylık 1000 kg’dan az atık üreten işletmeler de, atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin almaksızın atıklarını kendi sahasında en fazla 180 gün geçici depolayabilir.

Bu kapsamda atık üreticileri, içinde bulundukları yılı da içerecek şekilde, 3 yıllık işletme süresini kapsayacak bir Atık Yönetim Planı hazırlamakla yükümlüdür. Atık yönetim planındaki en önemli hususlardan bir tanesi de tehlikeli atıkların geçici depolanacağı sahadır.

Bu geçici depolama sahası aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

  • Alanın üzeri kapalı olmalı ve dış etkenlere karşı korunaklı olmalı,
  • Tüm atıklar uygun şekilde etiketlenmeli (depoya giriş tarihi, miktarı ve atik kodu),
  • Geçici depolama alanından sorumlu personel belirlenmiş olmalı,
  • Zemin geçirimsiz olmalı,
  • Sızma veya dökülmelere karşı emici maddeler bulundurulmalı,
  • Sızma ve dökülme durumunda atıkları toplayacak bir drenaj kanalı/havuzlama hacmi bulunmalı,
  • Yangın gibi her türlü acil duruma karşı güvenlik tedbirleri alınmış olmalı,
  • Dışarıdan içeriye izinsiz girişe izin vermeyecek yapıda olmalı,
  • Ambalaj atıkları ve evsel atıklar için kullanılan alanda, yağmur ve rüzgâr  gibi etkenler yüzünden atıkların etrafa dağılmasını önleyecek önlemler alınmalıdır.

TORA, Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında işletmelerde kurulması gereken tehlikeli ve tehlikesiz atık depolama alanları için mobil çözümler sunuyor. Tehlikeli Atık Geçici Depolama Ünitesi, yönetmelik ve düzenlemelerin gereksinimlerini sağlayan mobil bir çözüm olmakla birlikte hem inşaat maliyetlerini ortadan kaldırır, hem de montaj esnasında olağan işletme koşullarını bölmez. Üstelik tüm işletme koşulları için özel boyutlandırma yapılmaktadır.

Uygunluk sertifikalı atık geçici depolama üniteleri hakkında daha fazla bilgi almak için hemen bize ulaşın.

İletişim Bilgileri:

Telefon:               0212 6563010

Çağrı Merkezi:     0850 2228722

Email:                  cevre@torapetrol.com