18.05.2019 İstanbul

Toprak Kirliliğine Acil Müdahale ve Saha Jeolojisinin Önemi

Kaza, doğal afet, işletme koşullarından ötürü oluşan bir kimyasal sızıntı sonucunda ortaya çıkan toprak kirliliğine müdahalede en önemli husus kirlilik yayılımının sınırlandırılması, yeraltı suyu ile etkileşiminin sınırlandırılmasıdır.
Acil müdahale ile serbest faz çekimi, hidrolik bariyer uygulamaları, vb. birçok yöntem bu amaçla kullanılmakta olup, önemli bir diğer husus da saha jeoloji ve hidrojeolojisinin incelenmesi ve kullanılacak metotların inceleme sonuçlarına göre seçilmesidir.
Doğru yöntem seçimi hem etkili bir izolasyon sağlayacak hem de zaman ve maliyet anlamında kazanım sağlanacaktır.
Saha jeolojisinin doğru tanımlanması, farklı jeolojik yapı geçişlerinin ortaya konması, geçirimsiz tabakaların belirlenmesi ve yeraltı suyu tabakasının/tabakalarının yapılarının belirlenmesi kirliliğin daha da yayılmasının önüne geçecektir. Bu bilgiler ışığında, kirliliğin hangi katmanlarda ilerleyebileceği, delgiler esnasında ne kadar derine ilerlenmesi gerektiği, kirliliğin teorik yayılım hızının belirlenebilmesi gibi birçok konu bu sayede kolayca anlaşılabilecektir.
Bir noktasal kaynaklı toprak kirliliğine Acil Müdahale öncesinde saha jeolojisinin araştırılması için ayrılacak zaman dilim, proje bütününde bizlere çok daha fazlasını kazandırmış olacaktır.