11.09.2015 Ankara

Toprak Kirlilik Kontrolü İçin Bildirim Yükümlülüğü Tarihi Uzatıldı

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik gereği hazırlanması gereken Faaliyet Ön Bilgi Formu bildirim süresi uzatıldı

 08.06.2010 tarih ve 27605 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” kapsamında istasyonların da Faaliyet Ön Bilgi Formlarını Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi üzerinden 8 Eylül 2015 tarihine kadar doldurmaları ve imzalı olarak İl Müdürlüklerine sunmaları gerekiyordu.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre “Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi” üzerinden faaliyet sahiplerince yapılan yoğun bildirimler, sistemin yavaşlamasına, form doldurma süresinin uzamasına ve sistemin kilitlenmesine neden olduğu belirtilerek bildirim süresinin 8 Kasım 2015 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet adresinden yayınlanan açıklama metninin tamamı şu şekilde : “Bilindiği üzere 08.06.2010 tarih ve 27605 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” kapsamında yer alan faaliyetlerin Faaliyet Ön Bilgi Formlarını Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi üzerinden doldurmaları, ve imzalı olarak 08.09.2015 tarihine kadar İl Müdürlüklerimize sunmaları gerekmektedir.

Ancak “Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi” üzerinden faaliyet sahiplerince yapılan yoğun bildirimler, sistemin yavaşlamasına, form doldurma süresinin uzamasına ve sistemin kilitlenmesine neden olmuştur. Bu nedenle, sistem üzerinden yapılması gereken bildirimlerin elde olmayan mücbir sebeplerden dolayı aksaması ve faaliyet sahiplerinin mağdur olmaması amacıyla bahsi geçen bildirim süresi 08.11.2015 tarihine kadar uzatılmıştır.”.

Tora Petrol olarak, konu ile ilgili sunabileceğimiz hizmetlerin bazıları şu şekildedir :

 Kirlenme varlığını saptama

  −   Jeofizik yöntemler ile ölçümler

  −   Karot sondajları

  −   Jeolojik ve çevresel gözlemleme

 Kirlenme alanı ve derinliğini saptama

  −   Jeofizik ölçümlerin analizleri

  −   Karot ve karot sıvıları analizleri

  −   Kavramsal yeraltı kirliliği modeli oluşturma

Kirlenmenin giderilmesi için yöntem belirleme ve uygulama

  −   Yeraltı toprak temizliği (hafriyat ile veya su ile süpürme)

  −   Yeraltı su temizliği (su ile yıkama)

  −   Hidrokarbon buharı emme

Detay bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz : cevre@torapetrol.com  / 0850 222 87 22 /  https://www.torapetrol.com/hizmetler/toprak-kirlili%C4%9Fin-iyilestirilmesi