Akaryakıt Tank Otomasyonu Elektronik Hat Kaçak Tespiti ( ELLD )

Özellikle ülkemizde yoğun olarak kullanılan basınçlı tip ürün hatlarında ( dalgıç pompa bulunan tesisatlar ) ELLD sistemi ( elektronik hat kaçak dedektörü ) oldukça yüksek hassasiyette akaryakıt kaçaklarını yakalamada %100 başarılıdır. Tora Petrol olarak Türkiye’de yaklaşık 1.200 akaryakıt istasyonunda ELLD elektronik kaçak kontrol sistemleri montajı yapmış olup, takılan kaçak kontrol sistemleri online olarak takip edilerek olası alarm

ELLD, basınçtaki değişiklikleri izlemek için hat bilgilerini kullanan basınca dayalı bir sistemdir. Bir hattın sızdırmaz olup olmadığını belirler ve ;
11,4 Litre /Saat
0,76 Litre / Saat
0,38 Litre / Saat
Hassasiyetinde hat kaçak testi yaparak sonuç bildirir.

AUTO-LEARN® Teknolojisi
ELLD ile AUTO-LEARN® teknolojisi, hassas kaçak tespiti için her bir boru hattının basınç özelliklerini otomatik olarak öğrenmesidir. Bu sayede sızıntı testi sonuçlarına etki edebilecek olan kullanılan boruya ait imal edildiği materyal, çap, uzunluk gibi bilgilere ihtiyaç kalmaz.

İstatistiksel Hat Kaçak Tespiti
Standart bir özellik olarak, İstatistiksel Hat Sızıntı Tespiti (SLLD), yüksek yakıt satış hacmine sahip yoğun istasyonlarda ve durağan sürenin çok az olduğu ürün hatlarında 0.76 Litre / Saat sızıntı testi elde etmesine olanak tanır.

Yüksek Verim Kapasitesi
ELLD, 95 galona kadar esnek boru ( polietilen borular ile yapılan tesisatlar ) kapasitesinin yanı sıra yaklaşık 312 galona kadar galvaniz / çelik boru kapasitesini izleyebilir ve daha büyük sahaların hassas kaçak tespiti yapmasına olanak tanır.