Exproof Fan

Risk açısından kritik öneme sahip akaryakıt istasyonlarının bodrum katlarında olası bir patlayıcı gaz birikimlerini otomatik olarak bodrumdan emilerek dışarı atılması ihtiyacı vardır. Bu tarz bodrum katlar için exproof fan sistemleri kurulmaktadır.  Exproof havalandırma sistemi, bodrum katlarındaki patlayıcı gazın bertarafına yönelik özel olarak dizayn edilmektedir ve tüm hesaplamaları buna göre yapılmaktadır.  Mevcut gaz dedektör sistemleri ile paralel  ayarlanmış alarm seviyelerinde otomatik olarak devreye girmesi sağlanarak akaryakıt istasyonlarında oluşabilecek risklerin minimuma indirilmesinde büyük önem arz etmektedir.