Altyapı Tesisatı Kurulumu

Sektörde birçok dağıtım firmasına yapılan altyapı tesisatı kurulumu uygulaması, akaryakıt istasyon yenilemeleri ve çevresel kirlenmeleri en alt düzeye indirmek için akaryakıt tankı emiş, basınç, dolum, nefeslik hat bağlantılarının flexible boru sistemiyle yapılmalıdır.

Bu sistem  firmalara göre değişken olarak çift cidarlı, tek cidarlı  2 “ , 11/2” olarak değişkenlik göstermektedir. Son 6-7 yıldır akaryakıt istasyonlarına altyapı tesisat kurulumunda UPP boru uygulaması yapılmaktır. Şirket bünyesinde UPP eğitimi verebilecek düzeyde sertifikalı 2 mühendis çalışmaktadır. Sektörde birçok ana dağıtım firmasının kabul ettiği ve uygulattığı bu flexible akaryakıt boru kullanılmaktadır. Genel geçer standart olarak basınç hatları 2” çift cidar, dolum hatları 4” , nefeslik hatları 2 “ gömleksiz veya gömlekli olabilmektedir.  Bu uygulamalar içerisinde BP satış istasyonları dolum hatları çift cidarlı yapılmaktadır. Ayrıca nefeslik uygulamalarında buhar geri dönüşüm sitemi  kurulmakta ve daha sonra kurulan sistemlerle yakıt tasarrufu sağlanmakta ve yakıt buharının doğal ortama karışımı en alt seviyeye çekilmiş olmaktadır. Aynı şekilde bu sistemin pompa tarafı altyapı kurulumu da yapılmaktadır.

Akaryakıt borulama ve Altyapı Tesisatı Kurulumu kapsamında yapılan çalışmalarda tanklardan kanopi altındaki akaryakıt pompası veya dispenseri, satış noktalarına akaryakıt hatlarının, merkezi dolum ve nefeslik noktalarına dolum ve nefeslik hatlarının çekilmesi şeklinde olmaktadır. Tanklar genelde çift cidarlı olarak tesis edilmektedir. Tank ve pompa altlarına sızdırmazlığı sağlamak için polietilen sump uygulaması yapılmaktadır. Bu sumplardan hat çıkışları sızdırmazlık eleman bağlantılarından çıkarılmaktadır. Ayrıca altyapı tesisat kurulumu tamamlandıktan sonra sistem doğrulaması için test yapılmaktadır.

Akaryakıt tesisatın topraklama temas ettiği kısımlarda kesinlikle ek yapılmamakta ve kontrolsüz nokta bırakılmamaktadır. Daha farklı olarak tadilat gerektiren işlerde de altyapı tesisat uygulanması yapılmaktadır. Tadilat gereken yerlerde günümüz standartlarını yakalamak için güncel normlara  dikkat edilmekte dağıtım firmalarının talepleri karşılanmaktadır. Akaryakıt tesisat projelendirilmesi daha sonra akaryakıt istasyonunda oluşabilecek noktasal kaynaklı kirlenmiş saha durumunun önüne geçecek en önemli çalışmadır. Gerek tankların sızdırmazlığının TSE EN 17020’ye göre kontrol edilmesi gerekse toprak kirliliği yönetmeliğinde belirtildiği gibi sızdırmaz akaryakıt tesisatı kullanılması gerekir.

Bu kapsamda yapılan istasyon ve tesislerinin altyapı tesisat ömürleri uzamaktadır. Bundan da çevreye duyarlılık bir aşama daha yukarı çıkarılmakta ve doğal ortam da korunmuş olmaktadır.