Sızdırmazlık Testi

Sektör çalışmaları içerisinde önemli bir yer tutan akaryakıt tank testi ve altyapı tesisat hat testi, kısaca sızdırmazlık testi  Tora’nın uzman ekipleri tarafından uzun yıllardır gerçekleştirilmektedir.

Akaryakıt tank ve hatlarında kaçak olup olmadığını ve sızdırmazlığını tespit için EN 17020 sertifikalı akaryakıt tankı sızdırmazlık testleri yürütülmektedir. Uygulama iki faklı şeklide vakumlu ve basınçlı olarak yapılmaktadır. Basınçlı sistem test yapılacak bölümün tüm çıkışları kapatılarak manometre bağlanılarak belirlenen sürede  basınç altında tutularak sızdırmazlık tespiti yapılmaktadır. Test süreci sonucunda meydana gelen düşmeler yetkililerle paylaşılarak değişim ve tadilat sürecine girilmekte ve bunun sonucunda tank veya hatlardan olabilecek kaçak ve sızıntılar engellenmektedir.

Vakum çalışması  test yapılacak bölümün tüm çıkışları kapatılıp ölçüm yapılacak yere vakum bağlanıp çalıştırılması suretiyle belli sürede ters basınca tabi tutulmaktadır. Bu test sonucunda çıkan sonuçlara göre sistemin arızalı ya da sağlam olduğuna karar verilmektedir.

Bu her iki test yöntemiyle kesin sonuçlara ulaşılabilmekte ve dijital manometre ile ölçümler yapılmaktır.

Sektörde yeni uygulama olarak akustik yöntemle ilgili laboratuvar çalışmaları tamamlanmış sistem uygulamaya geçirilmiştir. Bu sistem yardımı ile  noktasal olarak delinmenin veya yırtılmanın nerede olduğu belirlenmektedir. Sızdırmazlık testi sayesinde tüm akaryakıt istasyonları daha güvenilir hale gelmiştir.