Atık Yönetimi

Tehlikeli atık taşıma lisanslı firmalar arasında bulunan Tora Petrol, lisanlı atık toplama tankeri ile Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) eşliğinde endüstriyel atıkları, bertaraf edilmek üzere, akaryakıt istasyonlarından almakta ve İzaydaş’a teslim etmektedir. Tehlikeli atık taşıma işlemi atık yönetimi kapsamında Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda yürütülmektedir. Atık üreticisi atık yönetimi konusunda bilgilendirilmekte, çevre kirliliği ve sağlığı açısından ilgili maddeler uyarınca sorumlulukları belirtilmektedir.

Sektörel ve yönetmelikte tank dibi atıkları veya sıvı yakıtların atıkları olarak belirtilen bu atıklar Tehlikeli Atıkların Yönetmeliği EK -5 te 13 07 03 olarak kodlanmıştır. Bu kodlama sistemi ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMUNDA işlenerek atığın fiziksel özellikler belirtilerek teslim alınıp İZAYDAŞ bertaraf tesisine lisanslı aracımızla taşınmaktadır.

Bu taşıma lisanslı tankerle yapılmaktadır ve araç şoförleri ADR sertifikalıdır.