Mekanik Hat Kaçak Dedektörü

Mekanik kaçak dedektörü ile yeraltı akaryakıt hatlarında sorunlar bitiyor.

Özellikle ülkemizde yoğun olarak kullanılan basınçlı tip akaryakıt ürün hatlarında ( dalgıç pompa ) MLD sistemi ( basınçlı hat mekanik kaçak dedektörü) TSE 12820’de belirttiği  “Tanklarla bağlantılı basınçlı sevk hatlarında sızdırmazlık kontrolü elektronik veya mekanik sızıntı tespit detektörleriyle gerçekleştirilmelidir” hassasiyette kaçakları yakalamada %100 başarılıdır.

Tanklarla bağlantılı basınçlı sevk hatlarında sızdırmazlık kontrolü elektronik veya mekanik kaçak kontrol sistemleri ile gerçekleştirilmelidir.

MLD  (Mechanical Leak Detection) hat kaçak dedektörü, akaryakıt istasyonundaki tesisatlarda  oluşabilecek muhtemel sızıntı ve kaçakları hızlı ve hassas tespit eden,   çevresel emniyet ve maddi kayıpları önleme anlamında oldukça erken tespit yapabilen bir akaryakıt tesisat ekipmanıdır.

Bir saat içerisinde oluşabilecek 11,4 Litreden daha büyük bir kaçağı dahi algılayabilen sistemler, kaçak tespiti sonrası hattan satışı minimize etmektedir. Akaryakıt türlerine göre 2 tip bulunmaktadır; benzin türevleri (MLD+G modeli) ve motorin türevleri (MLD+D modeli) içindir. Kullanım sırasında akaryakıt tankının ürün türevine göre seçilmesi çok önemlidir. TSE 12820 standardının da belirttiği gibi yılda en az bir kere çalışırlık kontrolünün yapılması istasyon emniyeti ve güvenliği için gereklidir. FE Petro mekanik kaçak dedektörleri gerek FE Petro gerekse Red jacket akaryakıt dalgıç pompaları ile 100% uyumlu çalışmaktadır.

Bu hassasiyet ile SIR çalışmalarında istenilen boyutta çözümler üretilemeyebilir. Akaryakıt istatistiksel stok kontrolü için daha hassas dedektörlerin kullanılması gerekebilir.

  • Aşırı sıcaklık değişimlerine maruz ortamlarda E.P.A gereksinimlerini karşılar.
  • Esnek boru gibi yüksek esneklik gerektiren uygulamalar için de uyumludur.
  • Kurulum kolayca yapılır özel anahtar veya ekipmana ihtiyaç duyulmaz.
  • Birçok yakıt türü için uygundur.
  • Etanol uyumludur.
  • EPA “Standard Test Procedures for Evaluating Leak Detection Methods: “Pipeline Leak Detection Systems”, EPA/530/UST-90/010, September, 1990.” sertifikasına haizdir.
  • UL sertifikalıdır.