Buhar Geri Kazanım / Dönüşüm Sistemleri

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 05.12.2018 tarih ve 30616 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Benzin Ve Naftanın Depolanması Ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliğinin” temel amacı, uçucu organik bileşikler içeren akaryakıtların depolanması, dolumu, bir terminalden diğerine veya bir terminalden akaryakıt istasyonuna nakliyesi ile motorlu taşıtlara yakıt doldurulması sırasında yapılan/kullanılan işlem, tesis ve tankerlerden salınan uçucu organik bileşikleri azaltmak sureti ile hava kalitesini artırmak, uçucu organik bileşiklerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkisini azaltmaktır.

Akaryakıt istasyon işletmecisi, FAZ 1 Nefeslik düzenlemesi ile tankerden akaryakıt yeraltı tankına benzin dolumu işlemlerinde, FAZ 2 akaryakıt pompa ve altyapı düzenlemesi ile de araç deposuna dolum esnasında açığa çıkan uçucu organik buharları (benzin buharı), sızdırmaz bir bağlantı hattı vasıtasıyla bir buhar geri kazanım ünitesine yönlendirmek ve 7/24 Otomatik İzleme Kontrol Sistemini (OİKS) çalışır vaziyette olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Akaryakıt istasyonlarındaki buhar tutma sistemlerinin yetkilendirilmiş kurum/kuruluşça TS EN 16321-1 ve TS EN 16321-2 standartlarına göre uygunluk değerlendirmesi yapılmalıdır.

Detaylı bilgi için tıklayın